Wie ben ik:

H O M E

In 2006 ben ik mijn eigen praktijk begonnen.

In die tijd was ik ervan overtuigd dat het voor zorgvragers noodzakelijk is om zelf sturing te geven aan hun eigen hulpverlening. Deze overtuiging is de afgelopen jaren alleen maar sterker geworden.

Als eigen kracht gebruikt wordt om hulpverlening op te bouwen dan voelt u zich beter. De hulpverlening sluit dan aan bij de hele persoon en niet alleen bij de diagnose.

Vanuit deze werkwijze merkte ik dat de individuele begeleiding niet altijd afdoende werkzaam is. De oorzaak hiervan is in veel gevallen het feit dat iedereen onderdeel is van een groter sociaal geheel. Dat betekent dat als een cli nt verandert dit veranderingen veroorzaakt binnen de hele sociale omgeving. Dit kan leiden tot conflicten als hier in de behandeling geen ruimte voor gemaakt wordt. Daarom ben ik een vervolgopleiding gericht op de behandeling van gezinnen gaan doen. Sinds 2013 ben ik bevoegd gezins- en relatietherapeut.

Instellingen waar ik heb gewerkt:
- Een groot stedelijk gehandicapten overleg,
- Verstandelijk gehandicapten zorg,
- Een behandelcentrum voor autistische jongeren,
- Crisis psychiatrie,
- Neuropsychiatrie (Niet Aangeboren Hersenletsel),
- Partnertherapiegroepen binnen de neuropsychiatrie.Mijn registraties:
Kiwa                    Certificering                             9733                bekijk hier.

Registers:
RBCZ                  Psycho Sociaal Therapeut        214101R          bekijk hier.
Registerplein       Maatschappelijk werker          461002151        bekijk hier.
                            GGZ agoog
SKJ                     Jeugd en gezinsprofessionals   100004324        bekijk hier.

NVRG                Systeemtherapeut                      NVRG-12506

Lid van:
                    BPSW
                    NVRG
                    NVPA

Jeroen Roggekamp

tel.:       078 - 6165026
tel.:       06 3332 0308
fax.:       0847 - 594 266

E-mail verzenden