H O M E


Ik ben sinds begin 2006 werkzaam als zelfstandig gevestigd
- Maatschappelijk Werker,
- Systeemtherapeut en
- PsychoSociaal Therapeut.
- ambulante (woon) begeleiding


Wie ben ik :

Maatschappelijk werk /
Ambulante begeleiding:

Gezins- en Relatietherapie :
Psycho Sociale Therapie :
Klachten en geschillen:
Informatie over Niet Aangeboren Hersenletsel :
Documenten:
In samenwerking met:
Contact:
Jeroen Roggekamp

laatste update 04-01-2022<